Til Portalforsiden   Print    Send til ven   Brug som startside
    Ørum Daugård Multicenter

 

 

 

 

   Log in til intranet


Referat fra Generalforsamlingen 2017

Generalforsamlingen blev afholdt d. 12 september, kl. 19.30 – I Ørum Daugård Multicenter.

Dagsorden med referat

Velkomst ved Claus Rønsholt
Claus bød alle fremmødte velkommen.

Valg af dirigent
Som dirigent blev Claus Groth valgt, som kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Bestyrelsens beretning v/ formand Claus Rønsholt
Claus aflagde beretning, som blev godkendt.

Beretningen kan læses HER

Regnskab og Budget
Årsrapport lavet i samarbejde med kasserer Helle Gjedsted & revisions selskabet RATHMANN & MORTENSEN

Regnskabet og budget for det kommende år blev fremlagt

v. kasserer Helle Gjedsted.

Hallen har haft en fin omsætning
Der har været færre personale omkostninger
Væsentlig stigning i lokaleomkostninger (indbrudssikring med kamera)
Der er sat ekstra af til i gang værende projekter, inventar indkøb, fremtidige istandsættelser m.m.
 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt af forsamlingen.

 

Behandling af indkommende forslag modtaget senest d. 30 august 2017
Der var ingen indkomne forslag.

 

Valg til bestyrelsen
På valg var:

Carsten Grønkjær Nielsen – ønskede ikke genvalg

Tina Wirenfeld – blev genvalgt

Peter fabricius blev valgt ind som bestyrelsesmedlem i stedet for Carsten G. Nielsen

 

Valg af Suppleanter
Brian Nielsen blev valgt ind som suppleant.

                                                      

Velkommen til de nye folk

 

Evt.
Der var en kort præsentation af bestyrelsen og de nye folk, og hvor vigtig det er for bestyrelsen, at vi forsat har et godt samarbejde med DIF, Byfest udvalget.

Tak for go´ ro og orden

  Kontakt
  Sponsorer
 
 Søgning