Til Portalforsiden   Print    Send til ven   Brug som startside
    øRUM LOKALRÅD
   Log in


Formand Steen Zoffmann, Ørumvej 35, Ørum, 8721 Daugård

tlf. 7589 7579 / 2443 3210

 

Beboerforeningens hovedopgave er at samle beboerne til drøftelse og løsning af fælles opgaver, samt være talerør i forhold til offentlige myndigheder m.fl. Herudover arrangerer beboerforeningen hvert år forskellige aktiviteter så som Sankt Hans aften på aktivitetspladsen og 2 årlige aktivitetspladsdage og en fest for voksne i oktober ifbm. generalforsamlingen.

 

Aktivitetspladsen:

Aktivitetspladsen er Ørums samlingssted, hvor alle er velkomne. Her er masser af aktivitetsmuligheder både for store og små. På pladsen er der foruden legeredskaber en stor pavillon med åben grill og borde/bænke samt tillige et stort shelter til de overnattende gæster. Pladsen vedligeholdes af beboerforeningen. Vis hensyn overfor naboer og efterlad venligst pladsen i ren og pæn stand.

 

"Spor i landskabet":

Ørum har, som mange andre byer, også fået etableret/skiltet en rigtig fin travesti. Ved indgangen til aktivitetspladsen finder du en stander med brochurer. Heri er der fyldig information om det område stien passerer gennem.

 

Opslagstavlen:

Opslagstavlen er placeret i vejsiden ved indkørslen til aktivitetspladsen.

Den bruges til informationer af almen interesse.

Nøglen til opslagstavlen er ved Lene Jørgensen, tlf. 42770475

Opslagstavlen må ikke bruges til privat køb / salg o.lign.

 

  Kontakt
  Sponsorer
 
 Søgning