Til Portalforsiden   Print    Send til ven   Brug som startside
    øRUM LOKALRÅD
   Log in


Velkommen på aktivitetspladsen i Ørum

Ordensregler for pladsen:

·       Brug af redskaber og færdsel på aktivitetspladsen sker på eget ansvar 

 

·         Pladsen er uden opsyn

 • Mindre børn bør være under opsyn
 • Hunde skal føres i snor på hele området
 • Ridning på pladsen er forbudt
 • Motor- og knallertkørsel på pladsen er forbudt, dog ærinde kørsel tilladt.
 • Hold pladsen pæn og ryddelig
 • Affald må ikke efterlades på pladsen
 • Bål er kun tilladt i bålsted ved pavillonen, skal slukkes efter brug
 • Brænde, kun til foreningens medlemmer.
 •  Høj musik og støjende adfærd er forbudt
 • Mulighed for køb af strøm til brug på pladsen. Kr. 50.00 pr. døgn
 • Overtrædelse af regler samt hærværk meldes til politiet 

Beboerforeningen for Ørum og omegn 

 

Projektbeskrivelse af ny aktivitetplads på Ørum sportsplads.

 

 

 

 

Beboerforeningen for Ørum og omegn har gennem længere tid arbejdet med planer om at få lavet en ny og spændende aktivitetsplads på sportspladsen i Ørum.

 

I de overvejelser vi har for pladsen har vi tænkt området som en plads der skal kunne samle byens indbyggere, men også udefrakommende f.eks. turister, cyklister eller andre som kunne have lyst til at stoppe op i Ørum og nyde vores lille by. Såvel børn og unge skal kunne bruge pladsen, men den skal også være spændende og tiltrækkende for den ældre generation. Den skal indbyde til fællesskab, udfordring, leg, hygge og fordybelse. Formålen med aktivitetspladsen er også at skabe sammenhæng mellem de elementer som er en naturlig og historisk del af lokalsamfundet, herunder grusgravning, landbrug, skovbrug og landsbymiljø. Pladsen skal etabelres i naturmaterialer, for at den indgår som en naturlig del af området. Den nuværende legeplads vil blive fjernet og området reetableres som plæne, sammen med cykelbanen i bunden af sportspladsen som ikke benyttes mere. Den nederste del af sportspladsen vil derved fremover fremstå som en stor og reel boldbane.

 

Overordnet er den nye aktivitetsplads inddelt i 5 felter alle placeret i en cirkel. Det runde element gør pladsen anderledes og spændende og de 5 felter symbolisere på hver deres måde et element vi mener er vigtigt.

 

Felt 1: Grusgraven i midten symboliserer råstofindvindingen i nærområdet.

 

Felt 2: Landbruget, eller rettere husmandsstedet hvor en tolænget minigård skal fungere som legehuse. Vores grå Ferguson skal som et af de få elementer med fra den gamle legeplads. Heste skåret ud af træ skal sammen med de øvrige elementer danne remmen for dette område.

 

Felt 3: Skovområde/sanseområde med let beplantning i form af buske og mindre træer. I dette område ønsker vi at placere følgende: sansegynge, borde og bænke sæt og små overdækkede bænke der giver byens ungdom mulighed for at samles i fred og ro og tale uforstyret sammen

 

Felt 4: Legeområdet hvor børn og unge kan mødes, som i en lille landsby, og hygge sig med forskellige legeredskaber. Dette område skal ligge nærmest vores pavilion.

 

Felt 5: Motionsområdet hvor unge og voksne kan udfordre hinanden på forskellig vis i en forhindringsbane, tarzanbane. Vi forestiller os også en shelter placeret i dette område, alternativt i en selvstændigt område udenfor cirklen i kanten af sportspladsen.

 

De fem områder adskilles af en simpelt stisystem, som på en gang forbinder de enkelte områder, men alligevel viser et skel mellem de forskellige temaer. For at skabe rumfornemmelse på pladsen skal der flere steder være et let niveau forskel i form af små bakker/forhøjninger. Vi har valgt at bygge aktivitetspladsen op i rubiniatræ som er den mest holdbare trætype der kendes i dag.

Underlaget skal også være i orden. Derfor vil de enkelte områder blive sikret med faldsand eller en blød gummibelægning der sikrer at ingen kommer til skade.

 

  Kontakt
  Sponsorer
 
 Søgning