Til Portalforsiden   Print    Send til ven   Brug som startside
    øRUM KIRKE
   Log in


Udlån/-leje af Ørum skole og Menighedshuset

 

Ørum Skole, Kirkebuen 5

Skolen er bygget i 1924 og har været skole og lærerbolig indtil 1963. Derefter har skolen været i privateje indtil 1980, da den blev købt til menighedshus af Ørum, Daugård og Urlev menighedsråd.

Huset bliver brugt til konfirmandundervisning, sogneaftner med forskellige foredrag, sangaftener og kirkekaffe.

Beboere i de 3 sogne kan tillige leje huset til barnedåb, konfirmation, bryllup, begravelseskaffe, fødselsdage eller anden familiefest, men ikke til ungdomsfester.

 

Kapacitet: 50 personer

 

Leje: 1.800 kr.

 

Menighedshuset, Kirkebuen 7

Den gamle stråtækte skole blev købt af Ørum menighedsråd i 1993.

Der forefindes toilet til besøgende på kirkegården samt frokoststue, kontor og badeværelse til graveren.

I den gamle skolestue holder Ørum menighedsråd deres møder, og mødelokalet udlånes til beboer- og vandværksmøder.

Der er tillige et lokale, der er åbent for byens dagplejere med deres børn.

 

Ørums beboere kan leje mødelokalet som en forlængelse af deres spisestue, men skal der holdes fest henvises til Ørum skole.

 

Kapacitet: plads til ca. 25 personer

 

Leje: 500 kr.

 

Ordensregler vedr. menighedshuset:

 

Huset skal være rengjort, gulvet skal vaskes, borde og stole skal stilles på plads.

Alt, hvad der er brugt, skal stilles på de rigtige pladser igen.

Ting der slås i stykker eller ødelægges, betales af lejeren.

Flag må ikke stilles udenfor skolens område (kirkediget).

Alle radiatorer skal stilles på (1) og køleskabet afbrydes.

Lokalerne er røgfri.

Alleen må ikke bruges som parkeringsplads. Brug Skolegården eller Kirkens parkeringsplads.

 

 

Kontaktperson vedr. begge huse:

Erna Rosenmaj, Ørum Tlf. 7589 5368 

Mail: skoleniorum@gmail.com

  Kontakt
 Søgning